Veiligheidsvraagstukken

8 januari 2018
Binnen elke organisatie zijn er risico’s aanwezig. Nu zit er uiteraard veel verschil in de mate van gevaar en bedrijfsrisico’s. Bij een accountantskantoor zijn er minder risico’s aanwezig dan bij een kerncentrale. Desalniettemin is het belangrijk dat organisaties risico’s zoveel mogelijk beperken om zodoende de veiligheid van de medewerkers hoog(…)
Meer lezen

RI&E

9 mei 2018
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bedoeld om gevaren binnen het werk vast te stellen en hiermee de risico’s te beperken. Volgens de wetgeving moet elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek(…)
Meer lezen

Bedrijfsnoodplan

8 januari 2018
Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd. Een(…)
Meer lezen
E-learning

Ontruimingsplan

9 mei 2018
In het geval van calamiteiten is het belangrijk een ontruimingsplan gereed te hebben. In het plan wordt vastgelegd hoe mensen op een georganiseerde en gestructureerde manier het pand kunnen verlaten. Bij het niet hebben van een ontruimingsplan loopt u het risico dat mensen in paniek raken, verkeerde routes kiezen en(…)
Meer lezen

BHV-plan

9 mei 2018
Het hebben van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) is verplicht voor een werkgever. Op basis van het aantal medewerkers kan het verplicht zijn om meerdere BHV’ers te hebben. Om de BHV-organisatie goed te laten functioneren in geval van nood, is het belangrijk om een BHV plan op te stellen. Inhoud van een BHV-plan(…)
Meer lezen

Vluchtwegplattegronden

9 mei 2018
Vluchtwegplattegronden is een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan. Het zijn tekeningen waarop de vluchtweg op de desbetreffende locatie in het pand is aangegeven en kunnen gebruikt in geval van nood om te bekijken hoe uw medewerkers zo snel mogelijk het pand kunnen verlaten. Verplicht onderdeel van ontruimingsplan De vluchtwegplattegronden zijn(…)
Meer lezen

Brandbeveiliging

18 juli 2018
Waarschijnlijk hoeven we niet uit te leggen hoe essentieel brandveiligheid binnen een bedrijf is. Naast het feit dat niemand zit te wachten op brandschade, is het van belang dat de medewerkers een veilig gevoel hebben en niet bang hoeven te zijn over eventueel brandgevaar. Het is daarom belangrijk dat u(…)
Meer lezen
DLS Trainingen
Wegtersweg 22-4
7556 BR Hengelo (ov)