BHV CURSUS ALMELO (BEDRIJFSHULPVERLENING)

Bedrijfshulpverlening, in de volksmond vaak afgekort tot BHV of cursus bhv is een bekende term bij veel facilitair managers. Volgens de Arbo-wet in Nederland is het een verplichting om te hebben. Hoeveel BHV’ers uw organisatie in Almelo of omgeving minimaal moet hebben dat is afhankelijk van een aantal factoren zoals beschreven in de Arbo-wet. Personeel kan bedrijfshulpverlener worden na het volgen van een BHV cursus. Deze cursus dient gevolgd te worden bij een trainingsbureau die bevoegd is officiële BHV certificaten uit te mogen delen.

DE TAKEN VAN DE BHV’ER

De taken van de bedrijfshulpverleners lopen behoorlijk uiteen. Na het volgen van een BHV cursus dienen deze personen in staat zijn adequaat hulp te kunnen verlenen als er op de werkvloer een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, zodat persoonlijk letsel en schade tot een minimum beperkt wordt.

CURSUS BHV ALMELO VOOR DIRECTE HULPVERLENING

De BHV cursus in Almelo en omgeving (bedrijfshulpverlening) zorgt ervoor dat u binnen uw organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. De gevolgen van dergelijke incidenten kunnen namelijk aanzienlijk beperkt worden, indien u goed voorbereid bent.

Tijdens de eendaagse (inclusief E-learning) BHV cursus op ons trainingscentrum te Hengelo of op locatie bij uw bedrijf  in Enschede of omgeving komen verschillende onderwerpen aan de orde op het gebied van eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie. Indien gewenst kan de cursus ook ‘s avonds gegeven worden.

Naast het volgen van een basiscursus BHV is het belangrijk dat u uw opgedane kennis up-to-date houdt. Om uw BHV certificaat te mogen houden is het daarom verplicht om jaarlijks een BHV herhalingscursus te volgen.