BHV BASISCURSUS VOOR KINDEROPVANG

1-DAAGSE BHV BASISCURSUS VOOR KINDEROPVANG

De BHV cursus bestemd voor iedereen die deel uitmaakt van een BHV organisatie en werkzaam is in de kinderopvang. Voor alle kinderopvang organisaties is het verplicht 1 of meerdere medewerkers in dienst te hebben met een geldig BHV certificaat. Naast de wettelijke verplichting heeft u ook een maatschappelijke verplichting en belang; zeker in de kinderopvangbranche.

De BHV cursus voor kinderopvvang wordt gegeven door gediplomeerde en zeer ervaren docenten.

DOELSTELLING VAN DE BHV CURSUS VOOR KINDEROPVANG

De cursist is na de BHV training voor kinderopvang in staat om adequaat en op de verantwoorde wijze te handelen bij een calamiteit en is in staat de kinderen hierbij rustig te begeleiden en kan waar nodig eerste hulp toepassen bij kinderen en is in staat levensreddend te handelen bij een levensbedreigende situatie.

Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een officieel en geldig BHV certificaat.

WERKWIJZE EN INHOUD PROGRAMMA

De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de cursus ligt op de praktijk, zelf oefenen onder begeleiding van ervaren instructeur in onder andere: reanimeren, stabeiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manoevre, verbanden aanleggen en het bedienen van een AED Apparaat. Daarnaast wordt ook ook geoefend in brandbestrijding en ontruiming. In het Arbo-besluit staat te lezen dat de frequentie van een ontruimingsoefening zodanig moet zijn dat de bedrijfshulpverlening de ontruiming adequaat kan leiden. Dit betekent in de praktijk dat iedere kinderopvanglocatie minimaal een keerr per jaar een ontruimingsoefening moet houden en evalueren.

Alle onderwerpen van de BHV cursus op een rij: Noodvervoersgreep van rautek – Omgang met slachtoffer – Procedure buik rug draaien – Procedure stabilezijligging – Reanimatietraining – Snelle kantel methode – AED (automatisch externe defibrillator) – Verbandleer – Brandwonden – Botbreuken – Verstikking – Overige ziektebeelden – Communicatie middelen – Brandmeldinstallatie – Ontruimingsoefening – Noodverlichting – Branddriehoek – Blusmiddelen – Brandoefening – R&W afvoerinstallatie en droge blusleiding – Gevaarlijke stoffen – Elektra.

LOCATIE

De locatie kan samen met u worden afgestemd. De in company BHV trainingen worden over het algemeen bij u op locatie uitgevoerd.

Meer weten?