BHV Herhalingscursus

Om een BHV certificaat te behouden dient u jaarlijks de BHV theorie en praktijkvaardigheden te herhalen. Indien u een BHV-er in dienst heeft is het dus noodzakelijk dat de opgedane kennis up to date blijft, dit kan met onze eendaagse herhalingscursus BHV. Is het verplicht om een cursus BHV te volgen? Bij 1 of meerdere werknemers is BHV verplicht zoals wettelijk is vastgesteld. Tijdens de herhalingscursus wordt er praktijkgericht geoefend op de hoofdpunten van de basiscursus BHV. De praktijkoefeningen in deze BHV herhalingscursus worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de cursus ligt op de praktijk.

Resultaat van herhalingscursus BHV

Na het volgen van de herhalingscursus BHV is men in staat om een beginnende brand te beperken en te bestrijden, een ontruiming te begeleiden en eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het BHV certificaat.

Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met reanimatie aantekening van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp.

Let op! BHV diploma is vereist

Let op: Om deze cursus te mogen volgen dient u in het bezit te zijn van een geldig certificaat BHV. Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie verder geen toelatingseisen gesteld.

Partners

DLS Trainingen
Wegtersweg 22-4
7556 BR Hengelo (ov)