Veilig werken hoogwerker

Op (grote) hoogte werken brengt enige risico’s met zich mee. Het is daarom van essentieel belang bij het gebruik van een hoogwerker dat u bekend bent met de werking en functies van het desbetreffende apparaat. Ook is het belangrijk dat u zich bewust wordt van risico’s die gepaard gaan met het werken op een hoogwerker.

Na het volgen van deze cursus beschikt u over de kennis om werkzaamheden met een hoogwerker veilig uit te voeren en hoe u de risico’s tot een minimum kunt beperken. Door te leren hoe om goed te gaan met een hoogwerker, zal het aantal storingen verminderen en de efficiency verhoogd.

Inhoud van cursus Veilig werken hoogwerker

De cursus hoogwerker bestaat uit twee delen; theorie en praktijk. Deze onderdelen bevatten de volgende onderwerpen:

Theorie Praktijk
Veiligheid A.I. 17 en Arbo-wet Visuele inspectie
Definitie en inzetbaarheid hoogwerkers Functietest
Modellen en typen Praktijkoefeningen
Inspectie voor het gebruik Bewegingen van het hef vlak
Selectievolgorde Uitvoeringsafhankelijke oefeningen
Veiligheidseisen m.b.t. het gebruik Bewustwording van gevaren en risico`s

Partners

DLS Trainingen
Wegtersweg 22-4
7556 BR Hengelo (ov)