Ons cursusaanbod

MVK (Middelbaar Veiligheidskunde)

Veiligheid en gezondheid in uw werkomgeving krijgt een steeds grotere rol. De opleiding Middelbaar veiligheidskunde (MVK) leert u hoe u uw werkgevers en/of werknemers adviseert op het gebied van risico- en preventiemanagement. Hierbij wordt gedacht aan de veiligheidscultuur, diverse veiligheidsonderwerpen en bijbehorende wetgeving.

Bekijk de cursus
BHV

Een bedrijfshulpverlener (BHV‘er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV‘er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen.

Bekijk alle cursussen
Basis Veiligheid VCA 2 dagdelen

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers.
Met een VCA diploma laat u zien dat u beschikt over kennis met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Met een VCA diploma legt uw bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken.

Bekijk alle cursussen
AED Reanimatie

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van zowel een circulatiestilstand als een ademhalingsstilstand. Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie.

Bekijk de cursus
EHBO

EHBO is de afkorting van Eerste Hulp Bij Ongevallen. Hieronder verstaan we alle handelingen die iedereen, ook wie niet medisch opgeleid is, kan uitvoeren als er medische hulp nodig is in afwachting van professionele hulpverlening.

Bekijk alle cursussen
Ontruimingsoefening

Het is van belang dat een ontruiming regelmatig wordt geoefend. Sterker nog, de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG schrijft voor dat de werkgever verplicht wordt maatregelen te treffen in het geval van direct gevaar.

Bekijk de cursus
Hospitality en Agressietrainingen

Intimidatie, agressie, discriminatie, ongewenst gedrag, kwetsende scheldpartijen. Allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag en helaas komt dit steeds vaker voor. Tijdens deze individueel te volgen cursus omgaan met agressie en ongewenst gedrag leer je professioneel handelen

Bekijk alle cursussen
Veiligheidskundige Trainingen

Integrale veiligheid kan men op verschillende manieren interpreteren: als concept als de opleiding, die zowel in Nederland als in België bestaat Het is een relatief nieuw concept en een relatief nieuw vakgebied.

Bekijk alle cursussen
Transport & Logistiek

Transport is het goederenvervoer dat plaatsvindt in de logistieke keten. Onder meer het transport in de vorm van de aanvoer van grondstoffen en het transport van het eindproduct naar de consument. Met logistiek wordt het algemene beheer van de beweging van goederen en diensten bedoeld.

Bekijk alle cursussen