Ontruimingsoefening

over Ontruimingsoefening

Het is van belang dat een ontruiming regelmatig wordt geoefend. Sterker nog, de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG schrijft voor dat de werkgever verplicht wordt maatregelen te treffen in het geval van direct gevaar.