Projectveiligheid

Een cursus projectveiligheid focust zich op het waarborgen van veiligheid binnen projectomgevingen. Met name in omgevingen waar de kans op schade en letsel hoog is. De cursus is bedoeld voor verschillende posities binnen bedrijven, om hen op te leiden om gevaren te herkennen en hoe ze de risico`s kunnen beperken. Als Projectveiligheidscoördinator bent u de veiligheidsdeskundige tijdens een project. U bevindt zich in het spanningsveld tussen risico’s, maatregelen en de belangen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

DOEL VAN DE CURSUS PROJECTVEILIGHEID

Na het volgen van deze cursus heeft u inzicht in de eisen die aan projectveiligheid en een goede projectorganisatie worden gesteld. U kunt diverse projectfasen en tools herkennen. Ook heeft u inzicht in de diverse rollen van projectveiligheid. Daarnaast kunt u een projectveiligheidsstructuur voorbereiden en bent u in staat onderzoek te doen via boeken, normen en wetgeving.

De volgende onderwerpen komen aan bod bij de cursus projectveiligheid:

  • Risicobeoordeling: Cursisten leren hoe ze gevaren binnen hun werkomgeving kunnen beoordelen, en wat de mogelijke gevolgen zijn van deze gevaren en welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden.
  • Wet- en regelgeving: Er wordt geleerd met welke wet- en regelgeving ze mogelijk te maken krijgen tijdens een project.
  • Veiligheidsmanagementplannen: Cursisten leren hoe ze een plan kunnen ontwikkelen om de veiligheid tijdens hun project te bevorderen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe deze ingezet kunnen worden om de veiligheid te verbeteren tijdens een project.
  • Veiligheidscultuur: Cursisten hoe ze binnen hun project de juiste cultuur kunnen bevorderen.
  • Veiligheidsinspecties: Er wordt geleerd hoe er inspecties uitgevoerd kunnen worden om gevaren te ontdekken en maatregelen te treffen.
  • Communicatie en bewustwording: Het belang van effectieve communicatie en hoe ze andere werknemers ook bewust kunnen maken van dit belang.
  • Brandveiligheid: Cursisten leren wat te doen in het geval van een brand, daarnaast leren ze hoe ze een brand kunnen voorkomen.
  • Milieubescherming: Er wordt geleerd waarom het belangrijk is dat hun project zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor het milieu, ze leren ook hoe ze deze gevolgen zo veel mogelijk kunnen beperken.
Cursus kosten Prijs op aanvraag

Inschrijven

Cursus details

Cursus duur

3 dagen

Cursus is inclusief

examen certificaat koffie/thee

Lunchkosten

€ 14,95 (excl. BTW)

Locatie

Hengelo of in-company

Partners