Hoofd BHV

BHV beleid coördineren binnen uw organisatie

Het hoofd BHV is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het BHV-beleid. Dit betekent dat u alles met betrekking tot BHV binnen de organisatie coördineert. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus Hoofd BHV:
– Taak en plaats Hoofd BHV
– Risicomanagement- en processen
– Arbozorgsysteem
– Risicokwantificering en ongevalsmodellen
– Besluiten nemen in crisissituatie
– Mensgerichte nazorg en het omgaan met traumatische ervaringen
– RI&E, restrisico’s, maatgevende factoren, preventieve maatregelen
– Promotie van het BHV-plan, PR en crisiscommunicatie
– De opzet van het BHV-plan en de praktische invulling van de BHV-organisatie
– BHV in relatie tot security en salvage
– BHV-plan Arbo- en BHV-wetgeving
– Wetgeving in relatie tot BHV
– Instrumenten: Normen, USB RI&E

BHV beleidsplan

Het opstellen van een BHV beleidsplan is een zeer belangrijk onderwerp wat centraal staat tijdens deze cursus. Tijdens de cursus Hoofd BHV leert u alle huidige wet- en regelgeving omtrent BHV binnen organisaties zodat u in staat bent een actueel en legitiem BHV-beleidsplan te schrijven voor uw eigen organisatie.

Praktijkgerichte training

De cursus Hoofd BHV betreft een praktijkgerichte training waarin u het opgestelde BHV-beleidsplan uitvoert zodat u weet welke taken er gedaan moeten worden en hoe deze uit te voeren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan leidinggeven en wordt u ook bekwaam in het aansturen van en leidinggeven aan uw BHV team.

Ter voorbereiding van

De cursus Hoofd BHV is bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden. In de drie dagen durende cursus leert u de theorie toe te passen in de praktijk. Op de laatste dag volgt een schriftelijk examen en worden de beleidsplannen gepresenteerd. Bij het succesvol afronden van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Cursus kosten €1299

excl. BTW

Inschrijven

Cursus details

Cursus duur

3 dagen

Docent

Gediplomeerde BHV-docenten

Toelatingseisen

Geen

Cursus is inclusief

examen certificaat verbandmateriaal koffie/thee

Lunchkosten

€ 12,95 (excl. BTW)

Locatie

Hengelo of in-company

Partners