MVK Opleiding – Middelbaar Veiligheidskunde

MVK staat voor Middelbaar Veiligheidskunde. Bij de MVK opleiding leer je hoe je werkgevers en/of werknemers adviseert op het gebied van veiligheid op de werkvloer.

MVK Opleiding veiligheidskundige, Hobéon Certificaat, DLS TrainingenOnze MVK opleiding is Hobéon gecertificeerd

 

Inhoud MVK Opleiding tot veiligheidskundige

Tijdens de opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige komen o.a. de machineveiligheid, elektrische veiligheid, brandveiligheid, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen aan bod. We besteden aandacht aan het opstellen van een Risico inventarisatie (RI&E) en tevens het rapporteren en presenteren hiervan. Na het afronden van de opleiding bent u een specialist op het gebied van veiligheidskundige vraagstukken. U heeft de benodigde kennis als het gaat om arbobeleid en wet -en regelgeving. Kortom, u bent een belangrijke schakel binnen de organisatie.

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding MVK wordt gevraagd naar aantoonbaar MBO werk- en denkniveau. De vooropleiding Basisopleiding Veiligheidskunde (BVK) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) sluiten goed aan op de opleiding MVK.

De volgende cursus MVK start op 20 september 2024 in Ede en daarna rond januari 2025.

Cursus Details

Cursus duur

14 lesdagen en 1 examendag

Toelatingseisen

MBO Werk- en denkniveau

Cursus is inclusief

examen koffie/thee lesmateriaal (scriptie) begeleiding diploma Lunch

Lunchkosten

inclusief

Locatie

Ede

Veelgestelde vragen

Wanneer vinden de lesdagen plaats?

De lesdagen vinden plaats op de vrijdagen (buiten de vakantie om). De tijden zijn van 08.30 – 16.30

Wat doet een Veiligheidskundige?

De Veiligheidskundige geeft de gehele organisatie inzicht in (on)veilige situaties. Welke (in)directe risico's lopen collega's en welk risico loop de omgeving bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen uw organisatie?

Wat kan ik met MVK?

Je maakt de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en werkplekinstructies. Je doet ongevallenonderzoek, lost klachten op, voert LOTOTO (Lock Out – Tag Out – Try Out) procedures uit, organiseert toolboxmeetings en stelt een LMRA (laatste minuut risico analyse) op en voert die uit. Daarnaast geef je eerstelijns advisering.

Hoelang duurt de opleiding MVK?

Er zijn maximaal 14 lesdagen, deze vinden plaats op vrijdagen buiten de vakanties om. Naast je lesdagen rond jij je scriptie af en heb je daar de verdediging van, dit neemt circa 4 weken in beslag.

Hoe ziet de eerste module van de MVK opleiding er uit?

De eerste module begint met een algemene introductie over MVK opleiding veiligheidskunde. Cursisten leren over de basisprincipes van veiligheid, het belang van veiligheid op de werkplek en de rol van een veiligheidskundige. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid behandeld, inclusief relevante wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de werkomgeving. De tweede les richt zich op risicoanalyse en risicobeheersing. Cursisten leren hoe ze een grondige risicoanalyse kunnen uitvoeren om potentiële gevaren en risico's op de werkplek te identificeren. Vervolgens worden verschillende methoden en strategieën besproken om deze risico's te beheersen en te verminderen. Daarnaast komt het concept van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PSA) aan bod, waarbij cursisten leren hoe ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen selecteren en gebruiken. De laatste les behandelt het onderwerp ongevalsonderzoek. Cursisten leren wat een ongevalsonderzoek is en waarom het belangrijk is om de oorzaken van een ongeval te achterhalen. Ze leren verschillende methoden en technieken voor het uitvoeren van grondig ongevalsonderzoek, waaronder het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van getuigen en het analyseren van gegevens. Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit het ongeval en preventieve maatregelen te nemen om toekomstige incidenten te voorkomen.

Hoe ziet de tweede module van de MVK opleiding er uit?

De tweede module van de MVK opleiding is veiligheidskunde en bestaat uit vijf verschillende lessen. Hier is een overzicht van de onderwerpen die in elke les worden behandeld: Les 1: Elektrische veiligheid In deze les leren cursisten over elektrische veiligheid, waaronder de risico's van elektrische stroom, veilig omgaan met elektrische apparatuur, het herkennen van elektrische gevaren en de juiste veiligheidsprocedures die gevolgd moeten worden. Les 2: Veiligheid voor tijdelijke werkplekken Deze les richt zich op veiligheid op tijdelijke werkplekken, zoals bouwplaatsen, evenementenlocaties en andere locaties waar tijdelijk werk wordt uitgevoerd. Cursisten leren over specifieke risico's en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij dit soort werkplekken. Les 3: Brandveiligheid Tijdens deze les leren cursisten alles over brandveiligheid, inclusief het herkennen van brandgevaren, het gebruik van brandblussers en andere brandbestrijdingsmiddelen, het opstellen van evacuatieplannen en het nemen van preventieve maatregelen om brand te voorkomen. Les 4: Machineveiligheid (praktijkles) Deze les is een praktijkles waarbij cursisten leren over machineveiligheid. Ze krijgen hands-on training in het herkennen van gevaren bij machines, het correct gebruik van veiligheidsvoorzieningen en het volgen van veiligheidsprocedures bij het werken met machines. Les 5: Veiligheidsrapportage en advies De laatste les richt zich op het opstellen van veiligheidsrapporten en het geven en presenteren van advies met betrekking tot veiligheid. Cursisten leren hoe ze een effectief veiligheidsrapport kunnen opstellen, inclusief het identificeren van risico's, het formuleren van aanbevelingen en het presenteren van hun bevindingen aan belanghebbenden.

Hoe ziet de derde module van de MVK opleiding er uit?

De derde module van de MVK opleiding, de module "Arbeidshygiënische onderwerpen" behandelt verschillende aspecten van arbeidshygiëne en bestaat uit vijf lessen. Hier is een overzicht van de onderwerpen die in elke les worden behandeld: Les 1: Fysieke belasting In deze les leren cursisten over fysieke belasting op de werkplek. Ze leren over verschillende vormen van fysieke belasting, zoals tillen, dragen, duwen, trekken en langdurig staan. Cursisten krijgen inzicht in de risico's van overmatige fysieke belasting en leren preventieve maatregelen om gezondheidsproblemen en letsels te voorkomen. Les 2: Gevaarlijke stoffen De tweede les richt zich op gevaarlijke stoffen op de werkplek. Cursisten leren over de classificatie van gevaarlijke stoffen, veiligheidsinformatiebladen, risicobeoordelingen en de juiste omgang en opslag van gevaarlijke stoffen. Ze krijgen ook inzicht in de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan gevaarlijke stoffen en leren hoe ze deze risico's kunnen beheersen. Les 3: Geluid en trillingen Tijdens deze les leren cursisten over de effecten van geluid en trillingen op de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Ze leren hoe ze geluidsniveaus kunnen meten, risico's kunnen beoordelen en passende maatregelen kunnen nemen om gehoorbeschadiging en andere gezondheidsproblemen veroorzaakt door geluid en trillingen te voorkomen. Les 4: Fysische factoren De vierde les behandelt verschillende fysische factoren die van invloed kunnen zijn op de werkomgeving, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, verlichting en straling. Cursisten leren hoe ze deze factoren kunnen beoordelen, controleren en beheersen om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Les 5: Examentraining en scriptiebegeleiding De laatste les is gericht op examentraining en scriptiebegeleiding. Cursisten krijgen ondersteuning bij de voorbereiding op het examen en worden begeleid bij het schrijven van hun scriptie. Ze krijgen richtlijnen en feedback om hen te helpen een goed onderbouwde scriptie te schrijven die voldoet aan de vereisten van de module.

MVK Opleiding – Middelbaar Veiligheidskunde

€ 6150,00

excl. BTW

Duur Cursus

14 lesdagen en 1 examendag

Locatie

Ede

Beoordeeld met een 4,7 (lees review)

tijdlijn cursus

Meer Informatie MVK opleiding

Heb je nog vragen over deze opleiding?

Bel Danny Lutje Schipholt op 085 - 773 7444