MVK Opleiding – Middelbaar Veiligheidskunde

Gratis ipad!

MVK staat voor Middelbaar Veiligheidskunde. Bij deze opleiding leer je hoe je werkgevers en/of werknemers adviseert op het gebied van veiligheid op de werkvloer.

Werkwijze

Tijdens de opleiding tot Middelbaar Veiligheidskundige komen o.a. de machineveiligheid, elektrische veiligheid, brandveiligheid, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen aan bod. We besteden aandacht aan het opstellen van een Risico inventarisatie en tevens het rapporteren en presenteren hiervan. Na het afronden van de opleiding bent u een specialist bij veiligheidskundige vraagstukken. U heeft de benodigde kennis als het gaat om arbobeleid en wet -en regelgeving. Kortom, u bent een belangrijke schakel binnen de organisatie.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding MVK wordt gevraagd naar aantoonbaar MBO werk- en denkniveau. De vooropleiding Basisopleiding Veiligheidskunde (BVK) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) sluiten goed aan op de opleiding MVK.

De volgende cursus MVK start januari 2024

Cursus Details

Cursus duur

14 lesdagen en 1 examendag

Toelatingseisen

MBO Werk- en denkniveau

Cursus is inclusief

examen koffie/thee lesmateriaal (scriptie) begeleiding diploma gratis tablet Lunch

Lunchkosten

inclusief

Locatie

Hengelo

Veelgestelde vragen

Wanneer vinden de lesdagen plaats?

De lesdagen vinden plaats op de vrijdagen (buiten de vakantie om). De tijden zijn van 08.30 – 16.30

Wat doet een Veiligheidskundige?

De Veiligheidskundige geeft de gehele organisatie inzicht in (on)veilige situaties. Welke (in)directe risico's lopen collega's en welk risico loop de omgeving bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen uw organisatie?

Wat kan ik met MVK?

Je maakt de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en werkplekinstructies. Je doet ongevallenonderzoek, lost klachten op, voert LOTOTO (Lock Out – Tag Out – Try Out) procedures uit, organiseert toolboxmeetings en stelt een LMRA (laatste minuut risico analyse) op en voert die uit. Daarnaast geef je eerstelijns advisering.

Hoelang duurt de opleiding MVK?

Er zijn maximaal 14 lesdagen, deze vinden plaats op vrijdagen buiten de vakanties om. Naast je lesdagen rond jij je scriptie af en heb je daar de verdediging van, dit neemt circa 4 weken in beslag.

Wat is de mvk opleiding in het kort?

De eerste les begint met een algemene introductie over mvk opleiding veiligheidskunde. Cursisten leren over de basisprincipes van veiligheid, het belang van veiligheid op de werkplek en de rol van een veiligheidskundige. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid behandeld, inclusief relevante wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de werkomgeving. De tweede les richt zich op risicoanalyse en risicobeheersing. Cursisten leren hoe ze een grondige risicoanalyse kunnen uitvoeren om potentiële gevaren en risico's op de werkplek te identificeren. Vervolgens worden verschillende methoden en strategieën besproken om deze risico's te beheersen en te verminderen. Daarnaast komt het concept van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PSA) aan bod, waarbij cursisten leren hoe ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen selecteren en gebruiken. De laatste les behandelt het onderwerp ongevalsonderzoek. Cursisten leren wat een ongevalsonderzoek is en waarom het belangrijk is om de oorzaken van een ongeval te achterhalen. Ze leren verschillende methoden en technieken voor het uitvoeren van grondig ongevalsonderzoek, waaronder het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van getuigen en het analyseren van gegevens. Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit het ongeval en preventieve maatregelen te nemen om toekomstige incidenten te voorkomen.

MVK Opleiding – Middelbaar Veiligheidskunde

€ 5150,00

excl. BTW

Duur Cursus

14 lesdagen en 1 examendag

Locatie

Hengelo
[reviews_rating summary="stars" limit=0 animate="false" stars_gray="css"]

Beoordeeld met een [reviews_rating rating] (lees review)

tijdlijn cursus

Inschrijven

Heb je nog vragen over deze opleiding?

Bel Britt op 085 - 773 7444