Evacueren of ontruimen.

Het voorbereiden op noodsituaties met BHV en EHBO getraind personeel is essentieel binnen de bedrijfshulpverlening. Bij noodsituaties is het vaak nodig om een bedrijf of pand te ontruimen.  De term evacuatie wordt vooral gebruikt door overheden en heeft betrekking op het verwijderen van groepen mensen uit gevaarlijke gebieden. Dit kan bij een dreigende overstroming of bij het vinden van een oude vliegtuigbom zijn. Een succesvolle ontruiming verloopt veilig en efficiënt. Hiervoor moet de procedure wel goed voorbereid, getest en regelmatig geoefend worden. Zo weten werknemers wat ze moeten doen in geval van een calamiteit en kunnen bezoekers, klanten of patiënten duidelijke instructies krijgen om veilig een gebouw of terrein te verlaten.

Ontruimingsoefening Verplicht, Ontruimen Checklist, naar de nooduitgang, DLS Veiligheids Trainingen

Het Ontruimingsplan.

Een succesvolle ontruiming valt of staat met een goed ontruimingsplan. Dit is niet altijd verplicht, maar als jouw bedrijf over een brandalarminstallatie moet beschikken, moet een ontruimingsplan in ieder geval worden opgesteld. Hierin staan dingen als:

  • Hoe verloopt de alarmering?
  • Hoe is de bedrijfshulpverlening georganiseerd?
  • Plattegronden met nooduitgangen, vluchtroutes en brandblussers
  • Taken van de BHV’ers

Geen plan zonder oefening – het is wijs om regelmatig het ontruimingsplan te oefenen met alle betrokkenen. Veranderingen in de situatie (zoals inrichting van een kantoor of plaatsing van brandblussers) en benodigde aanpassingen kom je dan ook tegen. Wist je dat wij hier een perfecte cursus voor aanbieden? Kijk hier voor aanvullende informatie.

Taken van BHV’ers bij een ontruiming.

Tijdens een daadwerkelijke ontruiming spelen BHV’ers een cruciale rol: ze zijn op de hoogte van het ontruimingsplan en hebben dit regelmatig geoefend. Ook hebben zij taken als het veilig begeleiden van mensen uit een gebouw en het controleren of iedereen aanwezig is op de verzamelplekken. De BHV’ers kennen het gebouw goed en weten bijvoorbeeld waar alle nooduitgangen zijn. Ze zijn tijdens een ontruiming herkenbaar zodat mensen hun instructies opvolgen. Daarnaast communiceren zij met andere BHV’ers via portofoons en zijn ze de enigen die na een ontruiming het sein ‘veilig’ kunnen geven, al dan niet in samenspraak met hulpdiensten.

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig?

Dit is voor ieder bedrijf verschillend. Het hangt bijvoorbeeld af van de fysieke grootte van het bedrijf en het aantal werknemers en bezoekers dat aanwezig kan zijn. Een kantoorpand zal minder BHV’ers nodig hebben dan een fabriek met ploegendiensten. Om factoren als ziekte en verlof te ondervangen zullen meer BHV’ers opgeleid moeten zijn dan je minimaal op ieder moment in het pand moet hebben. Op plekken als ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zullen veel patiënten en bewoners waarschijnlijk niet op eigen kracht een gebouw kunnen verlaten. In deze gevallen zijn er aanzienlijk meer BHV’ers nodig om een ontruiming veilig en efficiënt te laten verlopen. Het aantal aanwezige BHV’ers dient te worden opgenomen in de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Wij helpen je graag bij het bepalen van het aantal BHV’ers dat opgeleid moet worden in jouw specifieke situatie. Kijk bijvoorbeeld hier voor meer informatie en advies over dit onderwerp.

Verschil tussen BHV en EHBO

Wanneer kies je voor een cursus EHBO en wanneer voor een cursus BHV? Deze functies lijken op elkaar, maar de verschillen zitten hem vooral in de omgevingssituatie en de taken. Zo kan een BHV’er eerste hulp verlenen, begeleiden bij de ontruiming, en een beginnende brand bestrijden. Een EHBO’er heeft deze laatste twee taken niet, maar is uitgebreider getraind om eerste hulp te verlenen, ook bij ongelukken die thuis of in het openbaar kunnen voorkomen. Zijn BHV en EHBO verplicht? De wet spreekt enkel over de aanwezigheid van BHV’ers binnen bedrijven, niet van EHBO’ers. Kijk bijvoorbeeld ook eens bij de Nederlandse Arbeidsinspectie  voor meer over dit onderwerp. 

Meer weten?

Afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf, kan het de moeite waard zijn om BHV’ers ook voor EHBO op te leiden, en andersom.  Zo kun je je nog beter voorbereiden op noodsituaties met BHV en EHBO. Wil je meer weten over deze beide cursussen, of advies over het aantal BHV’ers in jouw bedrijf, neem dan via onderstaand knop contact met ons op.