Voor wie is de Kinder EHBO cursus?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor personeel van kinderdagverblijven, BSO locaties, docenten en gastouders. Hij is echter geschikt voor iedereen die veel met kinderen werkt of anderszins omgaat in de directe omgeving. (Nieuwe) ouders zijn ook van harte welkom. De meeste ongelukken met kinderen gebeuren in of rondom het huis. 

EHBO bij kinderen en zuigelingen vraagt soms om een andere aanpak en extra kennis dan bij volwassenen. In deze cursus gaan we bijvoorbeeld in op stoornissen in vitale functies die bij jonge kinderen voor kunnen komen. Ook specifieke gevaren voor zuigelingen komen aan bod.

Meteen kijken wanneer de volgende startdatum is? Klik hieronder voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen?

Kinderen zijn vaak onberekenbaar, en de gevaren die dit met zich meebrengt evenzeer. In de meeste gevallen is een pleister plakken of een wond verbinden voldoende. In sommige gevallen moet je echter eerste hulp verlenen. De eerste minuten zijn dan natuurlijk van groot belang. Aangezien de meeste ouders niet weten wat je bijvoorbeeld bij een grote wond moet doen, kan er paniek ontstaan. Het is daarom goed om de meest voorkomende medische situaties bij kinderen en baby’s een keer te hebben behandeld tijdens onze EHBO cursus voor baby’s en kinderen.

Bij EHBO bij kinderen denk je misschien eerst aan een val, een brandwond of andere externe verwondingen. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan een allergische reactie op een bijensteek, of hoe je kunt herkennen of een baby volledig bij bewustzijn is of niet. Het volgen van deze cursus biedt de volgende directe voordelen:

  • Je blijft rustiger als je weet wat je moet doen in bepaalde situaties en krijgt er meer zelfvertrouwen door. 
  • Je weet hoe de verschillende situaties te herkennen en wordt waakzamer om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  • Je kunt hulp verlenen.

Is een cursus kinder EHBO verplicht?

In sommige beroepsgroepen is een EHBO cursus voor baby en kind inmiddels verplicht. De in 2010 aangenomen Wet IKK beschrijft dat er tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig moet zijn met een kinder-EHBO-certificaat. In verband met ziekte en vakantie betekent dit dus dat meerdere medewerkers in bezit moeten zijn van een geldig certificaat. Het spreekt voor zich dat het een goed idee is om iedereen in de organisatie de cursus te laten volgen. Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen in een noodgeval.

Gelukkig kun je het certificaat in één dag halen en is het twee jaar geldig voordat het vernieuwd moet worden. Het is natuurlijk wel zo dat in noodsituaties altijd professionele hulp ingeschakeld moet worden (dus 112 bellen of een dokter inschakelen). Wat dat betreft gelden dezelfde regels als bij ongevallen met volwassenen.

Typische onderwerpen die aan bod komen.

In onze kinder EHBO cursus worden onder andere de onderstaande situaties behandeld:

  • Reanimatie bij baby’s en kinderen
  • Beoordelen of een kind of baby bij bewustzijn is
  • Wat te doen als een kind iets giftigs heeft gegeten
  • Allergische reacties
  • Wat te doen bij verstikkingen.

Tijdens de cursus wordt ook in het algemeen aandacht besteed aan het beoordelen van situaties met kinderen en baby’s. Door het efficiënt leren herkennen van wat er aan de hand is, kun je sneller en beter hulp verlenen en/of professionele hulp inschakelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende EHBO cursussen die wij aanbieden, zowel bij ons Hengelo als op locatie?  Kijk dan hier of neem hieronder contact met ons op.