Wie moet een RI&E laten opstellen?

Sinds 1994 is voor alle bedrijven vanaf 1FTE een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) verplicht. Alleen voor bedrijven waar door werknemers samen minder dan 40 uur per week wordt gewerkt, geldt er een vrijstelling. Deze bedrijven volstaan met een gezondheidschecklist als vervanger. Een RI&E is een lijst waarmee je een overzicht maakt van wat belangrijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen jouw organisatie zijn. Arbeidsongevallen in het verleden moeten ook in de RI&E vermeld staan. Ten slotte wordt er een Plan van Aanpak opgesteld, waar in staat hoe de risico’s verkleind of weggenomen worden. Hier staat ook binnen welke termijn maatregelen zullen worden voltooid en wie daar verantwoordelijk voor is.

voorbeeld ri&e, ri&e risico inventarisatie en evaluatie

Wie mag een RI&E opstellen?

Een RI&E is niet een statisch document; het beweegt mee met de groei van je organisatie en daarbij veranderende taken en werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een nieuwe productielijn met nieuwe apparatuur. De RI&E moet daarom altijd actueel en compleet zijn. Binnen een bedrijf kan een preventiemedewerker of een MVK (middelbaar veiligheidskundige) helpen bij het opstellen en bijwerken van een RI&E. Wij kunnen je ook adviseren en assisteren bij het opstellen van een RI&E. Klik hieronder voor een afspraak en de mogelijkheden voor jouw bedrijf. De inventarisatie moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst, indien een bedrijf meer dan 25 werknemers heeft. De arbodienst kan advies geven met betrekking tot het Plan van Aanpak. Bij het Steunpunt RI&E kun je met behulp van een routeplanner de meest recente informatie en richtlijnen vinden, rechtstreeks van de overheid.

RI&E Voorbeeld.

Wat er in de RI&E staat, hangt af van de aard van de werkzaamheden en het soort wrkplek van jouw bedrijf. Er kunnen de volgende onderwerpen in staan:

 • Wie zijn de BHV’ers (bedrijfshulpverleners)?
 • Hoe zien de werkplekken eruit, qua fysieke belasting en werkhouding?
 • Welke voorzieningen zijn in geval van calamiteiten, zoals brandblussers, branddekens, noodverlichting en nooduitgangen?
 • Hoe wordt er omgegaan met gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen  en voorschriften met betrekking tot werkkleding?
 • Details over rusttijden, werkdruk en overwerk voorschriften.
 • Onderhoud aan liften en roltrappen
 • Ongewenst gedrag.

Is een RI&E toetsing verplicht?

De toetsing door een gecertificeerde deskundige is niet voor iedereen verplicht. Het hangt af van de grootte van je organisatie en het soort RI&E dat je gebruikt. Het is verstandig om snel werk te maken van een RI&E, als je deze nog niet hebt voor je bedrijf. Je zorgt hiermee voor een veiliger werkomgeving en werknemers blijven gezonder en productiever. Als je bij een controle door de Arbeidsinspectie geen geldige RI&E kunt laten zien, loopt je het risico op een waarschuwing of zelfs een boete. De hoogte van deze boete hangt af van de grootte van je bedrijf, maar kan oplopen tot € 4.500.

Branche RI&E.

Er zijn tegenwoordig brancheorganisaties die een eigen RI&E ontwikkelen. Zij weten namelijk al goed wat voor werkzaamheden en gezondheidsrisico’s er in hun branche voor kunnen komen. Dit heeft voordelen voor ondernemers! Door een eigen RI&E te ontwikkelen, maken de brancheorganisaties het voor bedrijven in de branche makkelijker en goedkoper, om een RI&E op te stellen. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers die zo’n branche RI&E opstellen, is er zelfs geen toetsing verplicht.

De voordelen.

Een RI&E is niet alleen bijna altijd verplicht, het biedt ook direct voordelen voor je bedrijf. Hieronder staan er een paar op een rij:

 • Je bent beter voorbereid en geïnformeerd over de aard en risico’s van het werk en de werkplek.
 • Medewerkers zijn meer risicobewust, wat helpt bij het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim.
 • Personeel is positiever, wat zich uit in lager verloop en hogere productiviteit.
 • Het imago van je bedrijf wordt positiever, aangezien je de zaken netjes op een rijtje hebt, en je je actief bezig houdt met de veiligheid en gezondheid van je personeel.
 • Door verhoogd bewustzijn, verklein je de kans op schadeclaims en boetes.

Wij geven graag advies over de RI&E, of  kunnen deze voor je opstellen. Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie.