Wat is een Code 95?

Met de term Code 95 wordt verwezen naar een speciale code die aan een groot rijbewijs wordt toegevoegd. Dit gebeurt na het succesvol afleggen van een vakbekwaamheid cursus voor professionele chauffeurs. Elke vijf jaar moet je je inschrijven voor een code 95 nascholing. Deze Europese richtlijn is in Nederland geïntroduceerd in 2009.

Het doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid, het terugdringen van ongevallen en de uitstoot van CO2 verminderen. Over het algemeen is het zo dat chauffeurs die een vakbekwaamheid cursus volgen, beter presteren. Dan moet deze cursus wel zo goed mogelijk aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

code 95 vrachtwagen

Hoe krijg ik Code 95 op mijn rijbewijs?

Beroepschauffeurs moeten altijd over een code 95 op hun rijbewijs beschikken. Zonder deze kwalificatie mag je professioneel geen vrachtwagen besturen of personen vervoeren. Via het CBR haal je de vakbekwaamheid code 95. Na het met succes afronden registreert het CBR je geschiktheid, rijvaardigheid en bewijs van vakbekwaamheid in het rijbewijsregister.

Als je je rijbewijs uiteindelijk ontvangt, zal de code 95 achter de voor jou betreffende categorie te zien zijn. De geldigheid is altijd vijf jaar en volgens Europese regelgeving ben je verplicht iedere vijf jaar een nascholing te doen om de code met vijf jaar te verlengen. Ben je geïnteresseerd in onze Nascholingscursus Code 95? Klik hieronder voor meer informatie.

Waar bestaat de nascholing uit?

De verplichte 5-jaarlijkse nascholing code 95 moet aan de volgende punten voldoen:

  • 35 uur nascholing. De onderwerpen die in deze uren voorbij komen zijn afhankelijk van jouw specifieke situatie.
  • Van deze 35 uur moet minimaal één dag (7 uur) uit een praktijktraining bestaan.
  • Is de nascholing meer dan vijf jaar geleden voor het laatst gevolgd? Dan verliest de code 95 de geldigheid en is het voor de chauffeur verboden om beroepsmatig te rijden.
  • De nascholing moet gevolgd worden bij een CCV erkende opleiding. DLS Trainingen is een opleidingscentrum dat door CCV gecertificeerd is.

Wat heb je aan een C rijbewijs zonder code 95?

Het korte antwoord: (bijna) niets! Beroepschauffeurs beschikken altijd over een code 95. Zonder mag je namelijk niet je beroep uitvoeren. De boetes voor het rijden zonder de code zijn hoog en verzekeringen zullen vaak niet uitkeren als er een ongeluk plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk voor de verkeersveiligheid. In een klein aantal situaties kan je een vrijstelling code 95 krijgen. In welke situaties dit van toepassing is, kun je met behulp van de Regelhulp Code 95 van de Inspectie Leefomgeving en Transport bekijken.

Hoe zat het ook alweer met de vrijstelling voor oudere chauffeurs?

Tot 2020 hoefden chauffeurs, geboren voor 1 juli 1955, geen basiskwalificatie of nascholing te doen. De code 95 werd automatisch toegevoegd aan het C- of D-rijbewijs. Deze regeling is echter in 2020 afgeschaft. Het rijbewijs is daarom niet geldig als deze groep chauffeurs geboren na 1 december 2020 geen nascholing heeft gevolgd.

Wist je dat…

  • Je rijbewijs behouden blijft als de Code 95 vervalt? Je mag niet meer beroepsmatig rijden, maar je houdt je rijbewijs.
  • Je op mijnCBR kunt zien hoeveel nascholingsuren je gevolgd hebt?
  • Je je rijbewijs moet verlengen (‘duplicaat aanvragen’) om na de nascholing Code 95 zichtbaar te maken? Een medische cursus is dan niet nodig. 
  • Je nog steeds een boete kunt krijgen als je de nascholing gevolgd hebt, maar de Code 95 nog niet op het rijbewijs is bijgeschreven?
  • De einddata voor C en D code 95 geldigheid worden gelijkgetrokken bij de eerste verlenging?

Meer weten over deze of een van onze andere cursussen? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op.