RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bedoeld om gevaren binnen het werk vast te stellen en hiermee de risico’s te beperken. Volgens de wetgeving moet elk bedrijf met personeel onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen constant, daarom moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet daarom altijd actueel zijn.

Inspectie en boete

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Wilt u advies met betrekking tot de RI&E of deze door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

Neem contact op