AED UITLEG

WAT IS EEN AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR (AED)?

Een AED is een toestel dat automatisch hartritmes analyseert, waarna degene die het toestel bedient een advies krijgt om een schok toe te brengen als het hart een fataal ritme heeft. AED’s zijn veilig en voorzien alleen in schokken in gevallen waarin iemand een fataal hartritme heeft. Iemand die geen medisch hulpverlener is, kan met zeer weinig training op een veilige en effectieve manier gebruik maken van AED’s.

HOE WERKT EEN AED?

Een computer in de defibrillator geeft een analyse van het hartritme van het slachtoffer. Het apparaat geeft aan of een schok nodig is. Er zijn apparaten die het slachtoffer automatisch een schok geven wanneer dat nodig is. Bij andere apparaten moet degene die het toestel bedient, nadat het commando gegeven wordt in de instructie, op een knop drukken om de schok toe te dienen. De schok wordt toegediend door middel van pads die op de ontblote borst van het slachtoffer worden geplakt. De schok verdooft het hart en stopt daarbij de afwijkende hartactiviteit, waardoor een normaal hartritme kan terugkomen.

HOEVEEL TIJD HEB IK VOOR DE BEHANDELING VAN EEN PLOTSELINGE HARTSTILSTAND?

U hebt slechts enkele minuten om het leven van een patiënt met een plotselinge hartstilstand te redden. Dit komt omdat de overlevingskans per minuut met 10% afneemt.

ENKELE FEITEN

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand en jaarlijks overlijden er ruim 15.000 mensen aan een plotselinge hartstilstand. Slechts 5 tot 10 procent van de slachtoffers overleeft het. Dit percentage neemt aanzienlijk toe als er binnen circa 6 minuten adequate hulp wordt geboden. Deze hulp bestaat uit 112 bellen, reanimeren en defibrilleren.

Elk jaar sterven duizenden mensen aan een plotselinge hartstilstand. Alleen al in Europa betreft het meer dan 400.000 mensen per jaar. Wanneer iemand vanwege een plotselinge hartstilstand in elkaar zakt, is het essentieel dat gebruik wordt gemaakt van een AED-apparaat (een automatische externe defibrillator) en reanimatie (cardio-pulmonaire resuscitatie), als men enige kans op herstel wil hebben.