MVK Opleiding middelbaar veiligheidskunde

Een MVK-opleiding ook wel Middelbare Veiligheidskunde is een opleiding op gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid op de werkplek. De MVK-opleiding heeft als doel het creëren van een veilige werkomgeving en daarmee het voorkomen van ongevallen op de werkvloer.

Wat is een MVK opleiding?

Een MVK-opleiding ook wel Middelbare Veiligheidskunde is een opleiding op gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid op de werkplek. De MVK-opleiding heeft als doel het creëren van een veilige werkomgeving en daarmee het voorkomen van ongevallen op de werkvloer.

Wat leer je tijdens MVK?

Tijdens de MVK-opleiding leren studenten veel over verschillende veiligheidsgerelateerde onderwerpen zoals arbeidsveiligheid, risicoanalyse en preventieve maatregelen. De opleiding is erop gericht om werknemers op te leiden die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer en die willen bijdragen aan het verminderen van ongevallen.

Wat kan je met een MVK diploma?

Na het succesvol afronden van de MVK-opleiding is het mogelijk om veel verschillende functies te bekleden zoals veiligheidskundige, preventiemedewerker of arbocoördinator binnen organisaties. Vaak zijn ze verantwoordelijk of helpen ze bij het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsbeleid en -procedures, het identificeren en beheersen van risico’s en het promoten van een veilige werkcultuur.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Er zijn verschillende aanbieders voor de opleiding MVK. Ook bij DLS Trainingen bieden we deze opleiding aan. Cursus en MVK opleiding startdata bekijken. 

mvk opleiding veiligheidskunde, mensen rond tafel met uitleg

Wat kun je met een MVK diploma?

Met een afgeronde MVK-opleiding heb je veel verschillende potentiële carrière mogelijkheden. U zal met name in aanmerking komen voor functies omtrent veiligheid. Hier zijn enkele mogelijke carrièrepaden die je kunt navolgen na afronding van de opleiding:

Veiligheidskundige: Als veiligheidskundige draag je verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Je voert risicoanalyses uit, ontwikkelt en implementeert veiligheidsbeleid en -procedures, en houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid.
Preventiemedewerker: Preventiemedewerkers zijn werkzaam binnen organisaties, ze hebben als taak het identificeren van mogelijke risico`s en maatregelen om ze te voorkomen. Ze helpen bij het opstellen van plannen om ongevallen te voorkomen, gezondheidsrisico’s te minimaliseren en de werkomgeving te verbeteren.
Arbocoördinator: Als je werkzaam bent als arbocoordinator ben je verantwoordelijk dat de arbeidsomstandigheden omtrent welzijn en gezondheid binnen een organisatie goed zijn. Dit gaat onder andere om het organiseren van veiligheids gerelateerde traininingen, documentatie op het gebied van veiligheid bijhouden en communiceren van arbo-gerelateerde informatie aan collega`s
Incidentonderzoeker: Als incidentonderzoek wordt je vaak ingehuurd door bedrijven als er op de werkplek een ongeval heeft plaatsgevonden. Dan zal je onderzoeken wat de oorzaak was en hoe het in de toekomst niet weer kan gebeuren.
Veiligheidsadviseur: Als veiligheidsadviseur kun je betrokken zijn bij consultancy werkzaamheden, waarbij je organisaties helpt bij het verbeteren van hun veiligheidsprocessen en -procedures.
Trainer of docent: Als je een MVK-opleiding succes hebt afgerond kun je ook die verkregen kennis gebruiken om andere mensen te trainen of les te geven. Dit kan zijn aan professionals maar ook aan studenten.

Een MVK-diploma betekent dat er veel verschillende carrièremogelijkheden zijn, met name op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. Op basis van je voorkeuren kun je zelf een carrierepad kiezen wat het beste bij jou past. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid om effectief te kunnen bijdragen aan de veiligheid op de werkplek.

Welke taken hebben MVK’ers binnen bedrijven?

MVK`’ ers hebben vaak een belangrijke rol binnen bedrijven omdat zij verantwoordelijkheid dragen voor veiligheid op de werkvloer en de mogelijke risico`s moeten beheersen. Het takenpakket van een MVK’er is afhankelijk van enkele factoren zoals de industrie, het type bedrijf en de omvang van de organisatie. Hier volgen enkele veelvoorkomende taken en verantwoordelijkheden van MVK’ers:

Risicoanalyse: MVK’ers kunnen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van risicoanalyses, een risicoanalyse wordt uitgevoerd om de mogelijke risico`s te identificeren en om een plan te ontwikkelen hoe het beste omgegaan kan worden met deze risico`s
Veiligheidsbeleid en -procedures: Ze helpen bij alle procedures omtrent de veiligheid binnen het bedrijf. Dit is onder andere het maken en verspreiden van veiligheidsvoorschriften en zorgen dat collega`s getraind worden op het gebied van veiligheid.
Wet- en regelgeving: Ze houden zich bezig met alle relevante ontwikkelingen omtrent wet- en regelgeving en ze zorgen ervoor dat hun werkgevers geen regels overtreedt.
Training en bewustwording: MVK’ers zijn zoals eerder benoemd ook verantwoordelijk voor de veiligheidstrainingen van hun collega`s. Om ervoor te zorgen dat zij veilig werken en geen onnodige risico`s nemen.
Incidentbeheer:Als er sprake is van een ongeval op de werkplek onderzoekt de MVK’er het incident, ze onderzoeken de oorzaak en bedenken mogelijke maatregelen om herhaling te voorkomen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): MVK’ers geven advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, wanneer je wat moet gebruiken qua persoonlijke beschermingsmiddelen.
Noodplanning: Ze helpen bij het ontwikkelen van noodplannen en evacuatieroutes en coördineren oefeningen om ervoor te zorgen dat medewerkers weten hoe ze moeten reageren in noodsituaties.
Communicatie: Ze communiceren met medewerkers en het management over veiligheidskwesties, incidenten en preventieve maatregelen.
Veiligheidscultuur: MVK’ers proberen bij de bedrijven waar zij werkzaam zijn actief een positieve veiligheidscultuur te creëren. waarbij iedereen het nut van veilig werken begrijpt. 

Een VCA-cursus is een cruciale investering in veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het bevordert niet alleen de naleving van wettelijke vereisten, maar draagt ook bij aan het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich veilig voelen en effectief kunnen werken. Overweeg zowel als werkgever als werknemer de voordelen van het volgen van een VCA-cursus, want veiligheid staat altijd voorop, en het kan levens en carrières verbeteren. Het is een investering die zeker de moeite waard is.

Wat is het verschil tussen MVK en HVK?

MVK en HVK zijn beide opleidingen op het gebied van veiligheid, maar er zijn verschillen tussen deze twee opleidingen. De opleidingen hebben verschillende niveaus en als je afgestudeerd bent draag je verschillende verantwoordelijkheden. Hier volgt een uitleg van het verschil tussen MVK (Middelbare Veiligheidskunde) en HVK (Hogere Veiligheidskunde):

Opleidingsniveau
MVK (Middelbare Veiligheidskunde): Een MVK-opleiding is een middelbare beroepsopleiding op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. Het is bedoeld voor mensen met een MBO-niveau (Middelbaar Beroepsonderwijs) of vergelijkbaar opleidingsniveau.

HVK (Hogere Veiligheidskunde)
Een HVK-opleiding is een hbo-opleiding (Hoger Beroepsonderwijs) op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. Het is een meer geavanceerde en uitgebreide opleiding dan MVK.

Verantwoordelijkheid MVK
Afgestudeerden met een MVK-diploma hebben meestal functies op operationeel niveau binnen organisaties. Ze zijn verantwoordelijk voor taken zoals het uitvoeren van risicoanalyses, het ontwikkelen van veiligheidsprocedures, het trainen van medewerkers en het beheren van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer.

HVK
HVK’ers hebben een hogere verantwoordelijkheid en zijn doorgaans betrokken bij strategische veiligheidsplanning en -beleid. Ze voeren diepgaande risicoanalyses uit, ontwikkelen en implementeren veiligheidsmanagementprogramma’s, voeren onderzoeken uit naar ernstige incidenten en werken nauw samen met het management om de algemene veiligheidscultuur van de organisatie te bevorderen.

Wettelijke bevoegdheden MVK
MVK’ers hebben minder wettelijke bevoegdheden dan HVK’ers ze hebben de mogelijkheid om advies te geven op het gebied van veiligheid maar hun draait meer op de operationele aspecten van veiligheid.

HVK:
HVK’ers hebben meer bevoegdheden ze kunnen wettelijke verplichte meldingen doen maar ze kunnen ook veiligheidsmaatregelen opleggen aan organisaties en bedrijven. 

In veel organisaties werken MVK’ers en HVK’ers, zij werken samen om een veilige werkomgeving te creëren. MVK’ers zijn vaak betrokken op operationeel vlak bij dagelijkse veiligheidsactiviteiten. Terwijl HVK’ers zich richten op strategische planning en beleidsontwikkeling.

MVK opleiding bij DLS Trainingen

DLS Trainingen is een opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in trainingen en cursussen op het gebied van veiligheid, waaronder de MVK-opleiding (Middelbare Veiligheidskunde).,  Hier zijn enkele algemene punten die je kunt verwachten als je een MVK-opleiding gaat volgen bij DLS Trainingen.

Inhoud van de opleiding: De MVK-opleiding bij DLS Trainingen zal zich richten op onderwerpen zoals arbeidsveiligheid, gezondheid op de werkplek, wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, risicobeheer, incidentonderzoek en veiligheidsbeleid. Je leert ook praktische vaardigheden die nodig zijn om veiligheid op de werkplek te bevorderen.

Duur en studiebelasting: De MVK-opleiding bestaat uit 14 lesdagen, de lessen worden standaard op vrijdag gehouden. Naast de lesdagen, moet ook een scriptie geschreven en verdedigd worden. Dit neemt 4 weken in beslag.

Toelatingseisen: Een MVK-opleiding is bedoeld voor mensen met een MBO-niveau of mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Om toegelaten te worden eisen we een aantoonbaar MBO werk- en denkniveau.
Certificering: Na het succesvol afronden van de MVK-opleiding bij DLS Trainingen, ontvang je een certificaat dat aantoont dat je de opleiding hebt voltooid. Dit certificaat is een bewijs dat je ervaren bent op het gebied van veiligheid.
Docenten en instructeurs: DLS Trainingen heeft gekwalificeerde docenten die de lessen van de MVK-opleiding verzorgen, zij hebben veel ervaring op het gebied van veiligheid, ook in het werkveld. Door deze ervaring zijn ze uitermate geschikt om deze kennis te delen.
Kosten en financiering: De totale kosten om de MVK-opleiding van DLS Trainingen te volgen? Bekijk de actuele prijs hier: