Cursus Gevaarlijke stoffen

Een cursus gevaarlijke stoffen, ook wel bekend als een cursus chemische veiligheid of cursus gevaarlijke stoffen management, is een cursus die gericht is op het begrijpen en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in verschillende situaties, zoals op de werkplek of bij het transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze cursussen zijn essentieel om de gezondheid en veiligheid van werknemers, het milieu en de gemeenschap te waarborgen.

HEEFT U TE MAKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN?

De cursus gevaarlijke stoffen is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met gevaarlijke stoffen, maar daar geen specialistische beroepsopleiding voor nodig heeft.

Onze trainers zijn zeer deskundig en komen uit de dagelijkse praktijk. Zij werken tevens op projectbasis voor bedrijven in de industrie en kunnen zich dus uitermate goed verplaatsen in uw dagelijkse werkzaamheden en de cursus laten aansluiten op de praktische toepasbaarheid. De training is zowel beschikbaar op basis van open inschrijving en als een opmaat in-company training.

INHOUD CURSUS GEVAARLIJKE STOFFEN

Tijdens de cursus Gevaarlijke stoffen leert u het volgende:

  • Gevaarlijke stoffen identificeren: Cursisten leren hoe ze door eigenschappen te herkennen van stoffen kunnen identificeren met welke gevaarlijke stof ze te maken hebben.
  • Veiligheidsmaatregelen: Er wordt geleerd wat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn voor verschillende situaties. Ze leren onder andere hoe persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden om de veiligheid te verbeteren.
  • Wet- en regelgeving: Cursisten leren relevante wet- en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen. Dit omvat internationale wetten maar ook lokale.
  • Opslag en handeling: Richtlijnen hoe gevaarlijke stoffen opgeslagen dienen te worden. En hoe gevaarlijke stoffen behandeld moeten worden, zoals bepaalde procedures om lekken of morsen te voorkomen.
  • Noodprocedures: Cursisten worden getraind in het handelen tijdens een noodsituatie om zo de gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken.
  • Transport van gevaarlijke stoffen: Er wordt geleerd hoe gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden, onder andere het gebruik van de juiste etikettering en documenten.
  • Risicobeoordeling: Cursisten leren hoe ze verschillende risico`s omtrent gevaarlijke stoffen kunnen inschatten. En welke maatregelen ze preventief kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren.
  • Milieubescherming: Er wordt geleerd welke impact gevaarlijke stoffen op het milieu kunnen hebben en hoe deze impact zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Dit komt door de fysische, chemische of toxicologische eigenschap van de stof.. Gevaarlijke stoffen kunnen bij verschillende situaties zorgen voor mogelijke gevaren. 

Hoe herken je gevaarlijke stoffen?

Het herkennen van gevaarlijke stoffen is heel belangrijk om jezelf en anderen te beschermen tegen mogelijke schadelijke gevolgen.er zijn verschillende manieren om gevaarlijke stoffen te herkennen. Cursisten leren de verschillende methodes kennen en hoe ze gehanteerd kunnen worden.

Wie is verantwoordelijk voor de juiste classificering van gevaarlijke stoffen?

Het juist classificeren van gevaarlijke stoffen is essentieel om ongelukken te voorkomen. Bij de certificering van gevaarlijke stoffen kunnen de volgende partijen betrokken zijn: Overheidsinstanties, Verenigde Naties, Fabrikanten en leveranciers en Veiligheidsfunctionarissen.

Cursus kosten Prijs op aanvraag

Inschrijven

Cursus details

Cursus duur

1 dag

Cursus is inclusief

examen certificaat koffie/thee

Lunchkosten

€ 14,95 (excl. BTW)

Locatie

Hengelo of in-company

Partners