Wat doet een preventiemedewerker?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het werken in uw bedrijf gezond en veilig is voor uw medewerkers. Een manier om dit te doen is door een preventiemedewerker aan te stellen. Sterker nog, volgens de Arbowet is elk bedrijf zelfs verplicht om iemand hiervoor aan te stellen. Maar wat doet een preventiemedewerker eigenlijk en wie is geschikt voor de opleiding preventiemedewerker?

Wat doet een preventiemedewerker?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het werken in uw bedrijf gezond en veilig is voor uw medewerkers. Een manier om dit te doen is door een preventiemedewerker aan te stellen. Sterker nog, volgens de Arbowet is elk bedrijf zelfs verplicht om iemand hiervoor aan te stellen. Maar wat doet een preventiemedewerker eigenlijk en wie is geschikt voor de opleiding preventiemedewerker?

preventiemedewerker cursus man geeft gehoorbescherming veiligheid

Wat betekent een preventiemedewerker voor uw bedrijf?

Een preventiemedewerker is iemand die de werkgever helpt om ervoor te zorgen dat het elke dag veilig en gezond is op het werk. Deze collega’s weten veel over de risico’s die er zijn en wat je kunt doen om ze te voorkomen. Ze zijn experts binnen het bedrijf en geven advies over hoe het werk beter en veiliger kan.

Ze helpen ook bij het maken van een lijst van alle risico’s op het werk, een zogenaamde Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).  Ook zijn zij betrokken bij het maken van een plan om deze risico’s te verkleinen of anderszins aan te pakken. Dit doen zij vaak samen met de ondernemingsraad.

Als je werknemers vragen hebben over de veiligheid op het werk, kunnen ze naar de preventiemedewerker gaan. Deze mensen kennen de werkomgeving en bijbehorende risico’s goed. Kortom, een preventiemedewerker is als een veiligheidsadviseur binnen het bedrijf die helpt om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en gezond kan werken. Vaak vervult de preventiemedewerker deze rol naast hun normale werk. Bij kleinere organisaties (minder dan 25 medewerkers) kan ook de directeur of eigenaar deze rol op zich nemen.

Taken preventiemedewerker

Het takenpakket kan veelomvattend zijn, maar bestaat in ieder geval uit deze drie onderdelen: 

Ondersteunen en adviseren van de werkgever. Hierbij helpt de preventiemedewerker de werkgever bij het in kaart brengen van alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Daarnaast geeft hij aan welke maatregelen wanneer genomen kunnen worden om ongevallen en gezondheidsklachten te helpen voorkomen. Dit heet samen een RI&E. Aangezien verzuim een grote kostenpost voor uw bedrijf kan zijn, geldt dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Daarnaast bevordert een RI&E vaak het werkplezier en de productiviteit.

Samenwerking met Arbodeskundigen. Voor lastige vraagstukken is soms kennis en ervaring van buiten de organisatie nodig. Er wordt daarvoor samengewerkt met de bedrijfsarts en andere Arbodienstverleners binnen en buiten de organisatie. Door tijdig hulp in te schakelen, is de juiste kennis snel beschikbaar en worden kosten bespaard. Dit vereist een langetermijnvisie en goede communicatie en samenwerking met alle medewerkers.

Uitvoeren van Arbomaatregelen. De preventiemedewerker draagt bij aan de uitvoering van maatregelen die voortkomen uit de RI&E. Meestal is hij/zij zelf regelmatig aanwezig op de werkvloer, ook om te kunnen toezien op de uitvoering van maatregelen uit de RI&E. Denk hierbij aan het geven van voorlichting over de juiste zithouding en het letten op voldoende pauzemomenten.

Naast bovenstaande verplichtingen kan uw preventiemedewerker ook taken uitvoeren die gerelateerd zijn aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Denk hierbij aan het registreren van bedrijfsongevallen, het vervullen van de rol van BHV’er, of het geven van voorlichting aan collega’s.

Wie is de meeste geschikte persoon in mijn bedrijf?

Voordat u iemand opgeeft voor de Cursus Preventiemedewerker, is het goed om te bedenken dat dit een officiële functie is. Er wordt een contract opgesteld en vastgelegd hoeveel tijd deze persoon aan de werkzaamheden besteedt. Aangezien deze functie gaat over het welzijn van uw medewerkers (en dus uw bedrijf), is het goed om stil te staan bij wie het meest geschikt zou zijn voor deze functie. Het gaat hierbij om het effectief kunnen samenwerken en communiceren met alle lagen in uw bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat de preventiemedewerker het goede voorbeeld geeft, kennis en ervaring heeft op het gebied van Arbowetgeving. Hij/zij moet daar zowel gevraagd en ongevraagd advies over kunnen geven.