BHV wat is dat?

Wat is BHV? Waar staat de afkorting voor? BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Binnen bedrijven en organisaties zijn de bhv’ers verantwoordelijk voor de handhaving van veiligheid. Het BHV Team bestaat vaak uit medewerkers of vrijwilligers, die allemaal een BHV cursus hebben gedaan.

Wat is BHV?
Wat is BHV en waar staat de afkorting voor? BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Binnen bedrijven en organisaties zijn de bhv’ers verantwoordelijk voor de handhaving van veiligheid. Het BHV Team bestaat vaak uit medewerkers of vrijwilligers, die allemaal een BHV cursus hebben gedaan.

Het belang van Bedrijfshulpverlening voor een veilige werkomgeving
Tegenwoordig is het heel belangrijk dat de veiligheid van werknemers en bezoekers bij bedrijven en organisaties gewaarborgd kan worden. Het hebben van getrainde BHV’ers in combinatie met een bhv plan is hiervoor essentieel. In deze blog gaan we verder in op de rol van BHV met betrekking tot veiligheid. Er zijn meerdere redenen om als bedrijf of organisatie te investeren in de BHV-organisatie:

wat is bhv? En wat is een BHV er? Lees Ons BHV BLog

Snelle reactie op noodsituaties: Ongevallen en noodsituaties kunnen bij elk bedrijf of organisatie voorkomen, de risico`s verschillen per sector. Als de BHV organisatie goed getraind is, kan er adequaat gereageerd worden op mogelijke noodsituaties. Dit betekent dat in veel gevallen de schade beperkt kan worden. 
Eerste hulp en medische noodhulp: Tijdens een BHV cursus leren cursisten enkele eerste hulp handelingen te verrichten en daarnaast leren ze hoe ze noodhulp kunnen geven. Dit betekent dat in het geval van een noodsituatie bhv’ers eerste hulp kunnen verlenen en noodhulp kunnen verzorgen tot de hulpdiensten zijn gearriveerd.
Brandveiligheid en evacuatie: Het handelen tijdens een brand maakt deel uit van een BHV cursus. Dit betekent dat BHV’ers weten wat te doen tijdens een brand, ze leren blussen en daarnaast leren ze hoe ze snel en veilig kunnen evacueren.

Veiligheidscultuur bevorderen: Het hebben van een goed georganiseerde BHV-organisatie bevordert de veiligheidscultuur binnen een organisatie of bedrijf. Dit komt doordat als er getraind is wat te doen bij een noodsituatie, er beter opgetreden wordt en dan is de kans op schadelijke gevolgen kleiner.  
Wettelijke verplichting: In Nederland is het verplicht om een BHV’er in dienst te hebben. Dit betekent dat naast de veiligheid bevorderen het ook noodzakelijk is om een BHV’er in dienst te hebben om niet de wet te overtreden.

Hoe lang is een BHV certificaat geldig?

In Nederland is een BHV certificaat een jaar geldig. Om het certificaat een jaar te verlengen dient een herhalingscursus gevolgd te worden. Het jaarlijks volgen van een herhalingscursus is belangrijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook met name om voorbereid te zijn op een mogelijke noodsituatie.

Hoe snel na een melding moet de BHV starten met het uitvoeren van haar taken?

Het is afhankelijk van de situatie en welke regelingen in het BHV plan staan. Over het algemeen moeten BHV’ers gelijk in het geval van een noodsituatie optreden. Als er snel en adequaat opgetreden wordt, kunnen de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.

Wanneer is een BHV’er verplicht?

Elk bedrijf dat minimaal een medewerker in dienst heeft is verplicht om iemand te hebben die geschikt is om de bhv-taken uit te voeren. Dit betekent dat deze aangewezen persoon beschikt over een BHV certificaat.

Hoe lang duurt een BHV cursus?

Als u nog niet eerder een BHV cursus gevolgd heeft dan dient u een BHV basis cursus te volgen, deze cursus neemt een hele dag in beslag van 8:30 tot 16:30. Als u al eerder een basiscursus heeft gevolgd, dan dient u een herhalingscursus te volgen. Voor een herhalingscursus heeft u de keuze tussen een hele dag van 8:30 tot 16:30 of een halve dag van 8:30 tot 12:30 of 13:00 tot 17:00 in combinatie met e-learning.

Welke informatie staat er in een BHV plan?

Een BHV plan is een uitgebreid document met informatie over de BHV organisatie binnen een bedrijf of organisatie. De inhoud kan variëren per bedrijf of organisatie, echter zijn er enkele onderdelen die in de meeste BHV plannen staan.

 • Doel en scope: Het BHV plan start met het de aanleiding voor het schrijven en wanneer het plan van toepassing is.
 • Verantwoordelijkheden: In het plan staat benoemd wie de hoofd BHV’er is en wie derhalve de leider van de BHV organisatie is. Daarnaast worden de andere leden van de BHV organisatie ook benoemd en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen de BHV organisatie.
 • Algemene procedures: Er wordt beschreven wat te doen bij mogelijke noodsituaties. 
 • Communicatie: Informatie over de communicatie tijdens een noodsituatie, er staat onder andere in hoe de communicatie met hulpdiensten moet plaatsvinden en hoe aanwezigen gealarmeerd kunnen worden. 
 • Ontruimingsplan: Als het nodig is staat er in een BHV plan omschreven hoe het gebouw ontruimd moet worden. Onder andere vluchtroutes, verzamelplaatsen en procedures voor het tellen van aanwezigen.
 • Eerste hulp: Informatie over de beschikbaarheid van EHBO-voorzieningen, de aanwezigheid van EHBO-materialen en procedures over het verlenen van eerste hulp.
 • Brandbestrijding: Informatie over de aanwezige blusmiddelen, en instructies over het veilig blussen van verschillende branden.
 • Specifieke risico`s: In dit onderdeel van het BHV plan worden specifieke risico`s besproken. Bedrijven zijn actief in verschillende sectoren, en hebben te maken met verschillende specifieke risico`s. 
 • Oefening en training: Een plan over oefeningen en trainingen om de kennis en kunde van de BHV organisatie op peil te houden. Daarnaast worden reeds plaatsgevonden oefeningen vastgelegd.
 • Contactgegevens: Een lijst met belangrijke contactgegevens van zowel interne als externe partijen.
 • Plattegronden: Een plattegrond van het gebouw maar daarin belangrijke punten aangegeven zoals de nooduitgangen.

Welke vier taken heeft een BHV’er?

Eerste hulp verlenen: Een BHV’er is getraind in het verlenen van eerste hulp tijdens een noodsituatie. Dit betekent dat ze tijdens een noodsituatie eerste hulp dienen te verlenen als dit nodig is, vaak moet dit gedaan worden tot de hulpdiensten arriveren.
Brandbestrijding: BHV’ers moeten als er sprake is van brand, blussen als dit mogelijk is.

Ontruiming: BHV’ers zijn verantwoordelijk voor het ontruimen van een gebouw tijdens een noodsituatie. Ze hebben hier mee geoefend waardoor ze precies weten hoe er ontruimd dient te worden omdat ze weten waar de nooduitgangen zijn en wat de verzamelplaats is. 
Communicatie: BHV’ers zijn cruciaal voor de communicatie tijdens een noodsituatie, zij moeten contact houden met de hulpdiensten, ook moeten ze medewerkers en bezoekers op de hoogte brengen van de situatie.

Wat is het verschil tussen EHBO en BHV

Een EHBO- en BHV cursus zijn beide in het leven geroepen om mensen vaardigheden en kennis te leren om hulp te kunnen verlenen tijdens noodsituaties. Maar er zijn ook verschillen, de cursussen hebben verschillende doelen en toepassingen.

EHBO
Doel: EHBO is gericht op het verlenen van eerste hulp aan mensen tijdens een noodsituatie, vaak moet de eerste hulp verleend worden tot de hulpdiensten gearriveerd zijn. Het belangrijkste doel van EHBO verlenen is een slachtoffer stabiliseren en ervoor zorgen dat de gevolgen van de situatie zoveel mogelijk beperkt worden.
Toepassingen: EHBO kan in veel verschillende situaties nodig zijn. Iedereen kan EHBO-vaardigheden leren en toepassen.

BHV
Doel: BHV lijkt op EHBO maar waar EHBO toepasbaar is in veel verschillende situaties, is BHV specifiek gericht op een bedrijfsomgeving. BHV`ers moeten bij een noodsituatie binnen een bedrijf snel en adequaat reageren om verdere schade zoveel mogelijk te beperken.
Toepassingen: Een BHV cursus is specifiek voor medewerkers van bedrijven. Tijdens de cursus wordt kennis en kunde vergaard om goed te kunnen handelen tijdens een noodsituatie binnen de werkomgeving.

Wat is BHV? Vrouw staat bij AED apparaat voor instructie BHV bedrijfs hulpverlening.
Cursus Preventiemedewerker

Welke verschillende BHV cursussen zijn er?

U kunt u bij DLS Trainingen een BHV basiscursus volgen of als u eerder een cursus hebt gevolgd een herhalingscursus volgen. Onze gediplomeerde instructeurs behandelen alle belangrijke onderwerpen tijdens een cursus. Als u met een groep van uw bedrijf een cursus wilt volgen, dan kunnen we in overleg met u de training aanpassen aan de hand van uw wensen en behoeften.

Naast de basis- en herhalingscursus bieden wij ook nog andere specifieke BHV cursussen aan. Hierbij moet je denken aan een hoofd BHV cursus maar ook een ploegleider BHV. Ook bieden wij een cursus voor preventiemedewerkers aan.

BHV in 1 dag

Een basis BHV Training neemt bij DLS Trainingen een dag in beslag, bij een herhaling hebben cursisten de keuze tussen een hele dag of een dagdeel. Na afloop van de cursus, indien je ook de e-learning hebt gemaakt, ontvang je een certificaat. Dit betekent dat je na het volgen van een eendaagse cursus een gecertificeerd BHV’er bent.

BHV Twente

DLS Trainingen heeft een trainingsfaciliteit op de Wegtersweg 22-4 in Hengelo, waar regelmatig bedrijfshulpverlening (BHV) trainingen worden gegeven. Deze trainingen kunnen variëren van een volledige dag voor een basis BHV training tot een halve of hele dag voor een herhalingstraining. Ons pand in Hengelo is goed bereikbaar voor andere plekken uit Twente, het ligt vlakbij een snelweg. Dus komt u uit Almelo, Enschede of Oldenzaal of ergens elders uit Twente, dan bent u bij DLS Trainingen aan het juiste adres om een BHV cursus te volgen.

Daarnaast biedt DLS Trainingen ook de mogelijkheid om een van hun gekwalificeerde instructeurs naar uw eigen organisatie te laten komen voor een training op locatie. Dit kan handig zijn als u de voorkeur geeft aan een training die specifiek is afgestemd op uw bedrijf en werkomgeving. Het kan ook handig zijn als u een groep medewerkers heeft die tegelijkertijd getraind moeten worden.

Als u geïnteresseerd bent in het volgen van een BHV-training bij DLS Trainingen of als u meer informatie wilt over de mogelijkheden voor een training op locatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze werknemers, zij voorzien u graag van specifieke details, prijzen en beschikbaarheid.